DEMOTEAM INFORMATIE EN REGLEMENT SEIZOEN 2024-2025

VERWACHTINGEN EN GEDRAGSREGELS VOOR DEMO TEAMLEDEN:

 1. Gedragsregel:
  Er wordt van demoteam leden verwacht dat ze bij alle trainingen, optredens, wedstrijden en andere afspraken op tijd aanwezig zijn in de afgesproken kleding. Deze outfit dient compleet te zijn. Tijdens de 2 uur durende training zullen de mobiele telefoons van de dansers voortaan uit en in een gezamenlijke bak gedaan worden, zodat ze niet afgeleid worden en er 100% gefocust wordt op de training.
 1. Actief lid zijn bij FLXN Dansschool Eindhoven:
  Demoteam dansers dienen lid te zijn van FLXN en in minstens één reguliere dansles van FLXN te dansen.
 1. Ziek melden / Afmelden:
  Het ziek melden voor een training / optreden / wedstrijd / activiteit dient zo snel mogelijk te gebeuren bij de trainer via telefoon of app. Afspraken met huisarts / dokter / tandarts, feestjes, graag plannen buiten de trainingstijden zodat het team te allen tijde compleet is. Bij afwezigheid, word van je verwacht dat je in jouw eigen tijd via een filmpje de gemiste stof gaat inhalen, zodat het team de daarop volgende training verder kan gaan.                                                                                                                                        
 1. Blessures en optredens/wedstrijden:
  Als een demoteam lid geblesseerd raakt 4 weken voor een optreden / wedstrijd en niet meer in staat is volledig mee te trainen, kan de danser niet mee doen met het desbetreffende optreden / wedstrijd. Bij een blessure wordt er wel van je verwacht dat je alsnog bij de training aanwezig bent (eventueel overleg met trainer en bestuur FLXN mogelijk).
 1. Organisatie van demoteam zaken:
  Alle organisatie omtrent optredens / trainingen / activiteiten / demoteam kleding / media en informatie verstrekken, gaan via FLXN. (Uitgezonderd kleinschalige acties zoals flessen verzamelen, vlooienmarkt enz.) Het eerste contact mag door leden / ouders gelegd worden, maar om alle afspraken concreet en centraal vast te leggen dient dit via FLXN (Sandra of Sandy) te gebeuren.

 

 1. Demoteam Kleding:
  Ieder team heeft eigen demoteam kleding dat bij aanvang van het nieuwe seizoen aangeschaft dient te worden. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met de demoteamkleding en accessoires, zodat deze te allen tijde bij wedstrijden en optredens in orde en compleet zijn.

De kleding mag alleen tijdens optredens / wedstrijden worden gedragen. De demoteamkleding moet meegaan tot de kleding van het daaropvolgende seizoen uitgedeeld is. Wij vragen € 175.- voor een outfit, deze is wel inclusief algemeen uniform exclusief schoenen. Schoenen worden per team bekeken i.v.m. de kosten, past dat niet in het kostenplaatje informeren wij jullie welke kleur je zou moeten aanschaffen. Tevens heeft ieder demo teamlid een algemeen uniform, bij aankomst op een wedstrijd, optreden of activiteit en de rest van de dag / tijd van de wedstrijd, optreden of activiteit dient de danser te allen tijde het algemeen uniform te dragen en de demo outfit met het dansen mits anders wordt aangegeven door de trainer, Sandra of Sandy.

 1. Sponsoring:
  Alle demoteams mogen zelf op zoek gaan naar sponsoren. De sponsoren mogen conform vaste afspraken hun logo’s plaatsen op trainingspakken en / of tassen van de teams. (zie punt 7a.) Dit dient ter ondersteuning van de uniformiteit van de uitstraling van de dansschool. De sponsoren moeten ter goedkeuring aan FLXN worden voorgelegd zodat deze kan beoordelen of de merknaam past bij het imago van FLXN.

7a. Sponsorvoorwaarden:
Per team is er ruimte om de sponsornaam en/of logo te plaatsen op algemene uniform. FLXN zal zorg dragen voor plaatsing van deze uiting. De kosten die hiermee gepaard gaan, dienen door de sponsor betaald te worden. Tevens is het mogelijk om een optreden te verzorgen in ruil voor sponsorgeld. Sandy dient te allen tijde op de hoogte te worden gebracht van het voornemen om ergens op te treden.

7b. Sponsorprijzen:
Deze zijn opvraagbaar bij FLXN.

7c. Verdeling sponsorgelden
Alle opgehaalde gelden zijn volledig bestemd voor het desbetreffende team. Ieder team dat sponsorgeld ontvangt, dient een penningmeester aan te wijzen die een financieel overzicht toegankelijk maakt voor alle teamleden en de organisatie van de FLXN. FLXN kan geen sponsorgeld ontvangen i.v.m. het inhouden van 21% BTW over dit bedrag, het ‘potje’ sponsorgeld zal dan ook door de penningmeester bewaard dienen te worden. 

Alle sponsorgeld dat in teamverband is binnengehaald zal ook in teamverband worden uitgegeven en wordt dus niet contant aan demoteam leden uitgekeerd indien het desbetreffende teamlid niet meegaat in, of meedoet aan het door het team bepaalde bestemming voor het sponsorgeld. 

 1. Reizen
  Per team kan het doel anders zijn, daarom kijken we per wedstrijd of een bus mogelijk is (max. 15,- per rit), als een bus niet haalbaar is, ben je zelf verantwoordelijk voor vervoer (denk aan carpoolen). 
 1. Wedstrijden
  De doelen en wedstrijd / optredens-schema van het team zullen we zo snel mogelijk vastgelegd worden. De kosten voor deelname aan een wedstrijd is per organisatie verschillend (tussen de 10,- en 30,- euro) en zullen we jullie van op de hoogte brengen zodra wij dat weten. EK en WK zijn hele andere kosten omdat dat in het buitenland is en een evenement is van meerdere dagen, dit wordt per team besproken wat de mogelijkheden zijn i.v.m. financiën.

 

 1. Proeftijd
  Alle dansers van een team krijgen 1 maand proeftijd. Binnen deze maand wordt er verwacht dat de dansers het uitgezette verwachtingspatroon van de trainer oppakken. Een van de voornaamste aspecten hierbij is het niveau van de danser met ook alle technische vaardigheden die van belang zijn. Andere aspecten zijn onder andere de mentaliteit, discipline en teamspirit.

Iedere trainer zal zijn of haar verwachtingspatroon duidelijk uitspreken, zodat iedereen weet wat hen te wachten staat. De dansers krijgen 1 maand om zelf hier naartoe te werken en dat vervolgens gedurende seizoen vast te houden c.q. verder te verbeteren.

 

AANTEKENINGEN VERWIJDERING UIT HET TEAM:

 1. Gedrag, motivatie en prestatie tijdens trainingen:

Van demoteam leden wordt verwacht dat wanneer de trainer je aanspreekt op gedrag of motivatie dat je daar aan werkt en verbetering laat zien binnen de afgesproken periode.

 1. Afwezigheid tijdens trainingen:
  Dansers mogen maximaal 2 trainingen per seizoen missen, mits deze van tevoren met een geldige reden wordt gemeld bij de trainer. Geldige redenen betreffen school, ziekte of familieomstandigheden (dus geen feestjes).
 2. Afwezigheid tijdens optredens / wedstrijden / activiteiten die door FLXN zijn aangegeven:
  Deelname van alle teamleden wordt verwacht bij geplande optredens, wedstrijden en alle andere activiteiten. Dit geldt ook voor alle activiteiten bestemd voor het werven van leden of sponsors die door FLXN gecommuniceerd zijn.

Bij een 3e incident behorende bij regels 10 t/m 13 wordt het desbetreffende teamlid verwijderd uit het demoteam.

 1. Gedrag:
  FLXN streeft een hechte familie na, en is trots op het nette imago dat bij onze dansschool hoort. Van zowel demoteam leden als meegebrachte toeschouwers en ouders worden verwacht dat zij zich ook hiernaar gedragen. Te allen tijde dient men respectvol met elkaar om te gaan. Ook ongecontroleerd gedrag dat resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier wordt niet geaccepteerd.

 

Indien een demoteam lid zich volgens regel 14 misdraagt kan hij of zij zonder waarschuwing direct uit het team worden verwijderd. Indien ouders en/of meegebrachte toeschouwers zich misdragen op de dansschool of tijdens activiteiten / wedstrijden / optredens buiten de dansschool kan dat voor schorsing zorgen voor het desbetreffende ouder/toeschouwer voor een door FLXN te bepalen periode. 

P.s. Alle choreo’s, kledingstukken en presentatie van alle teams worden goedgekeurd door Sandy Provacia (eigenaar van FLXN | Dansschool Eindhoven).

DEMOTEAM CONTRIBUTIE:

Opbouw demoteam contributie ervaren team:

De ervaren demoteam contributie bedraagt 93,50 euro per maand***, welke maandelijks geïncasseerd wordt via automatische incasso. De automatisch incasso vindt plaats rond de eerste van de maand, voor de daaropvolgende maand. 

Wat krijg je als demoteamlid bij FLXN:

  • 3 uur per week choreografie en techniek training
  • 1 uur per week conditietraining
  • 15% korting op alle FLXN GEAR
  • ONBEPERKT FLXN’s DANSLESSEN VOLGEN (EXCLUSIEF OPEN / MASTERCLASSES)

  *** FLXN rekent een jaarbedrag, minus alle vakanties en feestdagen. Dit jaarbedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden. Hiermee kunnen we voorkomen dat we iedere maand een ander bedrag moeten incasseren, en zo kunnen we het maandbedrag ook lager houden. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact met ons op via 040-7877922, of mailen naar administratie@flxn.nl.

   

  Opbouw demoteam contributie beginner team:

  De beginner demoteam contributie bedraagt 55,- euro per maand***, welke maandelijks geïncasseerd wordt via automatische incasso. De automatisch incasso vindt plaats rond de eerste van de maand, voor de daaropvolgende maand. 

  Wat krijg je als demoteamlid bij FLXN: 

   • 2 uur per week choreografie en techniek training
   • 15% korting op alle FLXN GEAR
   • ONBEPERKT FLXN’s DANSLESSEN VOLGEN (EXCLUSIEF OPEN / MASTERCLASSES)

   *** FLXN rekent een jaarbedrag, minus alle vakanties en feestdagen.

   Dit jaarbedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden. Hiermee kunnen we voorkomen dat we iedere maand een ander bedrag moeten incasseren, en zo kunnen we het maandbedrag ook lager houden. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact met ons op via 040-7877922, of mailen naar administratie@flxn.nl.